Постанови, розпорядження, положення

Постанова КМУ № 910 від 08.10.12 року - Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Постанова КМУ №10 від 11.01.12 року - Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Постанова КМУ №1204 від 16.11.11 року - Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад

Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року - Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Постанова КМУ № 1122 від 05.10.09 року - Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

Постанова КМУ № 1124 від 05.10.09 року - Про затвердження Положення про центр розвитку дитини

Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.) - Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 р. - Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

Категорія: