Прозорість та інформаційна відкритість закладу

1 Статут закладу освіти Перейти
2 Ліцензія на провадження освітньої діяльності -
3 Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти -
4 Структура та органи управління закладу освіти  -
5 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Завантажити
6 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Центр розвитку дитини працює за Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Парціальні програми:
«Казкова фізкультура»;
«Скарбниця моралі»;
«Грайлик»;
«Дитяча хореографія»;
«Англійська мова для дітей дошкільного віку»;
«Україна – моя Батьківщина»;
«Соняшник»
7 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником(для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) Відповідно до рішення Миронівської міської ради    за закладом закріплено територію міста Миронівка.
8 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти Заклад  розрахований на 140 місць, фактично заклад  відвідують – 182 дитини
9 Мова освітнього процесу Українська
 
10 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) Вакантні посади у дитячому садочку відсутні
11 Матеріально технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Матеріально-технічне забезпечення включає: двоповерхове приміщення, спортивно-ігровий майданчик, ігрові майданчики. Приміщення включає ігрові, спальні кімнати, музичну залу, спортивну залу, ІЗО-стулію, фіто-бар, Бабусину світлицю, ЕКО-студію,
харчоблок, коридори, кладові.
Завантажити
12 Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) -
13 Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання -
14 Результати моніторингу якості освіти  Моніторинг якості освіти у МЦРД «Зернятко» проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 р. № 1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"
Упровадження моніторингових досліджень у діяльності МЦРД дає можливість:
результативно організовувати та здійснювати навчально-виховний процес;
стимулювати особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів;
ефективно розподіляти ресурси закладу.
Оцінювання результатів навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється тричі на рік (вересень, грудень, травень) за двома напрямками: виконання вимог державних програм та Базового компоненту дошкільної освіти, готовність дітей старших груп до навчання в школі.
 
15 Річний звіт про діяльність закладу Завантажити
16 Правила прийому до закладу освіти   Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
  Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:
-  медичну довідку про стан здоров'я дитини;
-  медичну довідку про епідеміологічне оточення;
-  свідоцтво про народження дитини;
 
17 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми проблемами Відсутні
18 Розмір плати за навчання, підготовку,перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти -
19 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - хореографія
- англійська для дошкільників
20 Звіт про надходження та використання коштів Завантажити