Туризм

Краєзнавчо-туристська діяльність

Видатний педагог К.Ушинський зазначав: «Зовіть мене варваром у педагогіці, але я виніс із вражень мого життя глибоке переконання, що прекрасний ландшафт має такий величезний виховний вплив на розви­ток молодої душі, з яким важко змагатися впливу педагога; що день, проведений дитиною посеред бору і полів, коли її голову наповнює якийсь чорний туман, в теплій волозі якого розкривається все її молоде серце для того, щоб безтурботно і несвідомо вбирати в себе думки та зародки думок, які потоком ллються з природи, — що такий день вартий багатьох тижнів, проведених на шкільній лаві».
   Краєзнавчо-туристська діяльність, організована в нашо­му дошкільному закладі, експериментальна робота з дітьми та батьками  відгуки про роботу колективу в цьому напрямі дають змогу визна­чити такі положення:

  1.   КТД — це системно організоване життя дітей, у якому однаково всі сфери життєдіяльності дитини: природа, культура, люди, я сам.
  2. КТД — це особливий вид розвивального середовища, спрямова­ний на всебічний і гармонійний розвиток дітей.
  3. КТД — це комплексний вплив на дитину, що дає змогу розвивати дитину шляхом максимального використання дарованих природою можливостей.
  4. КТД — це інтегрований спосіб навчання і виховання дітей, за якого відбувається взаємопроникнення та інтеграція всіх видів діяльності дітей: гра, спілкування, предметно-практична, духовна, трудова, самостійна художня, освітня, образотворча, експериментально-дослідницька, мов­леннєва, пізнавальна тощо.
  5. КТД — це діяльність, до якої відбувається зміна типу взаємодії вихователя і дитини від позиції наставника до позиції співдружності, коли встановлюються між дорослими і дітьми партнерські стосунки. Не дик­тат, не авторитаризм, не пріоритет старшого, а глибоке визнання за мо-     лодшим його переваг, його творчого потенціалу, його резервів та мож-     ливостей для творчої співпраці.
  6. КТД — це особистісно - орієнтована модель побудови педпроцесу, в  центрі уваги якої—дитина, повноцінне проживання нею сьогодення, вра-  хування об'єктивних закономірностей індивідуального психічного розвит-  ку кожного вихованця. Саме ця діяльність є найкращою формою пізнання  дитини, тому що тут ми спостерігаємо дитину в діяльності, у природних умовах, коли вона розкута, коли між нею та педагогом немає бар'єра, коли дитина не припускає і абсолютно не помічав, що її вивчають.
  7. 7. КТД - спрямована на гуманізацію педпроцесу, основний принцип якого – рівність  педагога  і  дитини,  ціннісно-змістова  рівність  дорослого  і дитини.  Мандрівнка - процес  творчий.  Тут  виникає  зовсім  інша  педагогічна  ситуація,  у  якій  і  дорослі, і  діти  разом помиляються,  разом  виправляють  помилки,  роблять  хороші  й  погані  вчинки,  спільно  діють.  Беручи  участь  разом  з  дітьми  різних  видах  діяльності,  дорослі  ненав’язливо  передають  їм свій  досвід,  своє  бачення  світу.  Тобто  здійснюється  процес  виховання,  але  він  не  викликає  в  дітей  протесту  та  опору,  тому  вихователі  і  вихованці  разом живуть,  розмірковують,  творять,  сумують  і  радіють  успіху справи.