Фізкультурно-оздоровча робота

Загартовування

   Основне завдання нашого дошкільного закладу –це фізкультурно-оздоровча робота. Над цією проблемою Центр розвитку працює з 2000 року.
   Вихователі на чолі з фізінструктором  чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається педагогами як багатоскладова категорія, в яку входить фізична, психічна, духовна і соціальна складові.


   Вся фізкультурно-оздоровча робота здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базовому компоненту дошкільної освіти України, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Інструктивно-методичним листом МОН № 1/ 9-438 від 27.08.2004 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».
   В дошкільному закладі створені належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 

   Обладнання та інтер’єр спортивного залу закладу  відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми всіх вікових категорій  та різних рівнів фізичного розвитку.
   Достатньо нестандартного фізкультурного обладнання зроблено руками вихователів та батьків. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд.Для занять на свіжому повітрі облаштовані ігрові та спортивні майданчики.
   В групах спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці.
   В методичному кабінеті  достатня кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Посібники Е.С.Вільчковського, А.В.Кенемана, Д.В.Хухлаєвої, Т.І.Дмитренко, Т.І.Осокіної, В.Г.Фролова та інших авторів протягом багатьох років допомагають у вирішенні завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей.

 

   Фізінструктор Євлах Ірина Михайлівна з вихователями та методистом розробили комплекси лікувально-оздоровчих заходів, вправи для розвитку рук і пальців, лікувальна гімнастика для очей, стопи, ніг; конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючи вправ, оздоровчі хвилинки, рекомендації щодо організації динамічних пауз, піших переходів в різні пори року.  Завдяки достатній кількості методичної літератури, розробок, різного унаочнення педагоги мають можливість грамотно, на високому методичному рівні організовувати оздоровчо-профілактичну роботу.
 

   Відповідно вимогам сьогодення створено певну систему роботи з даного питання, яка передбачає наступні аспекти,  а саме:
- фізичний розвиток;
- лікувально-профілактична робота;
- організація режиму дня;
- організація харчування;
- валеологічне виховання;
- екологічне виховання;
- загартування;
- робота з батьками.

   Вихователі в роботі з дітьми керуються перспективно-календарним та поточним плануванням, де належне місце посідає фізкультурно-оздоровча робота. Позитивні наслідки фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечуються різноманітністю їх форм
   Провідне місце займають організовані форми фізичного виховання та самостійної рухової діяльності дошкільників під час прогулянок та інших режимних моментів.
   Фізкультурно-оздоровчі форми з дітьми включають:
   -
заняття з фізкультури;
   -
вправи на свіжому повітрі;
   -
рухливі та спортивні ігри, вправи, пішохідні переходи;
   -
різні види гімнастики (ранкова, гігієнічна після сну, корегуюча);
   -
фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, динамічні перерви;
   -
спортивні свята, розваги, дні здоровя тощо.

   Провідне місце посідають  заняття з фізичної культури. Протягом тижня два заняття проводяться  в спортзалі і два – на свіжому повітрі. Наявна система у плануванні фронтальних та індивідуальних занять. Структура занять, дозування рухів і вправ відповідають методичним вимогам. Один раз на тиждень планується пішохідний перехід за межі дошкільного закладу. В кожній групі, щодня проводиться ранкова гімнастика. Широко використовуються вправи з різними предметами та з різних вихідних положень
 

   Після денного сну проводяться комплекси гігієнічної гімнастики, до складу якої входять загально розвиваючі вправи, вправи для профілактики плоскостопості та порушень постави.
   Щоденно плануються рухливі ігри. Для врахування базових рухів в іграх, впливу на різні групи м’язів, пори року та місця в режимі дня вихователі користуються циклограмами використання рухливих ігор.
   Щомісяця в дошкільному закладі проводяться Дні здоров’я. Належна увага приділяється підготовці та проведенню спортивних свят та розваг.
   З метою збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят
 проводяться малі форми фізичного виховання. Це фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи між заняттями, психогімнастика, музично-ритмічні рухи, ігри-медитації, дихальні та звукові вправи та інше.


   Невід’ємною складовою оздоровчо-профілактичної роботи стало проведення щорічних Малих олімпійських ігор. Вихованці МЦРД «Зернятко» є їх постійними учасниками.
   В групах
 заведено листок здоров’я вихованців. Відповідно до запису у листку відбувається здійснення індивідуального та диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров’я дитини під час фізичних навантажень. Для кращого засвоєння основних рухів планується індивідуальна робота з дітьми, які відстають у розвитку рухових умінь. Ця робота проводиться у час, відведений для самостійної рухової діяльності дітей.
   Розуміючи те, що сучасна дошкільна освіта має забезпечувати збереження здоров’я вихованців, педагоги  груп пріоритетного значення надають сучасним педагогічним особистісно-орієнтованим технологіям, в котрих закладений великий оздоровчий потенціал. Це використання дихальної гімнастики та точкового масажу перед обідом ( по 5 хвилин), пальчикова гімнастика – 5 хвилин перед полуденком, масажування долонь – 2-га половина дня, сеанс аромотерапії – 1 година під час сну, оздоровчі хвилинки впродовж дня.
   Гуманістично-особистісну спрямованість носить включення в освітній процес елементів психогімнастики за М.Чистяковою, дихальна гімнастика Стрельнікової, робота у куточках емоцій . Використання ігрової терапії в навчально-виховному процесі зближує дітей, дозволяє педагогам моделювати дружні стосунки між однолітками, забезпечити особистісний розвиток дітей з урахуванням їх здібностей, бажань, нахилів.
   В нашому закладі активно працює фізкультурний гурток «Фітнес», який сприяє фізичному розвитку дошкільнят, в процесі широко використовується танцювальна терапія, музикотерапія, казкова терапія.
   В закладі розроблена система лікувально-оздоровчих заходів.
   Проводимо роботу з формування в дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я необхідно у тісній співпраці з батьками. Запрошувати їх до участі в просвітницьких і оздоровчих заходах, що проводяться в дошкільному навчальному закладі: батьківських зборах, дискусіях, консультаціях, бесідах, практичних заняттях; Днях здоров’я, Днях відкритих дверей, туристичних походах, спортивних розвагах тощо.

 

Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я

   Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу „Я”, одним із компонентів якого є „Я – здоровий”.
   Ця парадигма сучасної освіти яскраво відображена в державних документах, а саме: Законах України „Про дошкільну освіту” (2001 р.), „Про охорону дитинства” (2002 р.), „Національній доктрині розвитку освіти” (2002 р.), „Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні” (1998 р.) та ін. Зокрема, у „Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні” одним із основних завдань дошкільної освіти на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування в нього ціннісного ставлення до Природи, Культури, Людей і Самого Себе

   Сучасними психологами і педагогами вивчаються умови, найбільш сприятливі для цілісного розвитку дитини як особистості, формування її психічного здоров’я (О.Л. Кононко, В.К. Котирло, С.Є. Кулачківська, С.О. Ладивір, Л.Д. Мельник, З.П. Плохій). Проблему фізичного розвитку дітей дошкільного віку досліджують О.Л. Богініч, Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко, Л.А. Сварковську та ін. У працях І.І. Брехмана, О.Д. Дубогай, Р.З. Поташнюк та ін. значна увага приділяється питанням дотримання підростаючим поколінням здорового способу життя. Водночас залишається недостатньо вивченою проблема організації освітнього процесу з формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я. Мета – розкрити деякі підходи до організації навчально-виховного процесу з формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я, компетентності у фізичній, психічній і соціальній його сферах.
   Педагогічний процес з формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей старшого дошкільного віку передбачає розкриття істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, стосунками з іншими людьми. Пріоритети в загальній системі роботи мають бути віддані навчально-виховній діяльності. Основне її завдання – розвиток у дітей усвідомлення цінності здоров’я і здорового способу життя, що сприяють становленню активної особистості. Ми вважаємо, що дитина, у якої буде сформоване сприйняття власного здоров’я як особистісної цінності, намагатиметься свідомо коригувати свою поведінку щодо здорового існування. Тобто, буде бережно ставитися до власного здоров’я і здоров’я оточуючих; прагнути до адекватного сприйняття знань і навичок по його охороні, їх втіленню у повсякденне життя. Для досягнення мети необхідно спрямувати освітній процес на виконання наступних завдань:
 

Систематизувати знання дітей про:

 • фізичну сферу здоров’я (будову тіла, функції органів тіла, засоби збереження здоров’я тощо);
 • психічну сферу здоров’я (почуття та емоції, керівництво ними);
 • соціальну сферу здоров’я (залежність стану здоров’я від умов життя; правила поведінки в суспільстві; негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я тощо).

Сформувати вміння (навички):
 

 • у фізичній сфері здоров’я: самостійно піклуватися про власне здоров’я, орієнтуватися у показниках свого фізичного стану, використовувати знання про функції органів тіла в різних видах діяльності;
 • у психічній сфері здоров’я: зосереджуватися на приємних спогадах, використовувати їх для покращання настрою, контролювати негативні емоції;
 • у соціальній сфері здоров’я: оцінювати життєві ситуації, прогнозувати результати діяльності, наслідки поведінки, безконфліктно спілкуватися, піклуватися про хворих, з повагою ставитися до здорових.

Розвинути установки до:
 

 • самостійного виконання оздоровчих процедур;
 • прояву позитивних емоцій у процесі здоров’я творчої діяльності;
 • дотримання здорового способу життя.
Одним із актуальних завдань у практиці роботи дошкільних навчальних закладів є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям знань про основи здоров’я, виробленні навичок збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей. Важлива місія у цій діяльності належить вихователям дошкільних навчальних закладів. Великий педагог В. Сухомлинський з цього приводу писав: „Я не боюся ще й ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили...
Навчально-виховний процес з формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я педагогам доцільно будувати на таких принципах:
 • науковості (усі відомості, що пропонуються дошкільникам, повинні ґрунтуватися на науковому фактичному матеріалі);
 • доступності (наукова інформація має бути адаптована до сприймання дітьми дошкільного віку, логічно структурована);
 • наочності (інформацію, що надається дітям, доцільно супроводжувати демонстрацією наочного матеріалу, проведенням дослідів, прикладами з життя дітей, літературних джерел, використанням художнього образного слова тощо);
 • системності (нові знання повинні базуватися на загальних знаннях, які вже мають діти, сприяти формуванню в дошкільників уявлень і понять щодо фізичної, психічної та соціальної сфер здоров’я);
 • урахування індивідуальних особливостей дітей (обов’язково враховувати індивідуальні можливості особистості);
 • активності особистості (теоретичні знання доцільно закріплювати в практичній діяльності, створивши умови для самостійного пошуку дітьми фактичного матеріалу щодо формування складових здоров’я).
   Для формування компетентності дітей у сфері фізичного здоров’я необхідно щоденно планувати і проводити освітню роботу, використовуючи дидактичні ігри, посібники, художні та фольклорні твори, ілюстрації. Створювати умови для самостійного визначення дітьми функцій органів тіла, а саме: проводити досліди, експерименти, пропонувати для виконання проблемні завдання відповідно до теми, що вивчається. Під час виконання вихованцями гігієнічних і загартувальних процедур, у ході сюжетно-рольових ігор „Сім’я”, „Дитячий садок”, „Лікарня”, „Перукарня” закріплювати назви органів тіла і правила догляду за ними. Необхідно спонукати дітей встановлювати зв’язок між станом окремих органів тіла і загальним самопочуттям, робити висновки щодо доцільності дотримання здоров’язберігаючого стилю поведінки.
   Для формування компетентності дітей у сфері психічного здоров’я  створили в групі атмосферу шанобливого ставлення до людини, яка вміє підтримувати на належному рівні власне здоров’я, а також піклується про здоров’я інших людей. Середовище, у якому перебувають діти, бажано максимально наблизити до домашньої обстановки. Проводити різноманітні заходи, що сприяють збереженню психічного здоров’я дошкільників. Організувати в групі куточок релаксації, домашньої іграшки тощо. Необхідно надавати дітям знання про емоції людини, розвивати вміння контролювати власні негативні емоції, у повсякденному житті закріплювати правила ввічливої поведінки. Доцільно акцентувати увагу дітей на недопустимості некоректного ставлення до оточуючих. У процесі спілкування розвивати у вихованців здатність розрізняти почуття людей і відповідно на них реагувати. У ході сюжетно-рольових ігор „Сім’я”, „Дитячий садок”, „Поліклініка”, „Лікарня”, „Театр” моделювати життєві ситуації різної емоційної спрямованості.
   Вихователь  з повагою ставитися до ініціатив, ідей, побажань дошкільників з питань формування знань про здоров’я, включати їхні пропозиції в подальшу навчально-виховну роботу. Дітей старшого дошкільного віку можна навчати з терпимістю ставитися до однолітків, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між поведінкою, стосунками з однолітками і станом здоров’я. Спонукати вихованців аналізувати конфлікти, що виникають, з метою подальшого їх запобігання. Педагог не повинен залишати поза увагою жодної з проблем, що виникають у дітей і вирішувати їх в індивідуальному порядку, доброзичливо і спокійно.
   У роботі з дітьми із заниженою самооцінкою допомагати виділяти власні сильні якості, формувати позитивне ставлення до себе. Доцільно у повсякденну діяльність включати бесіди “Що тобі подобається в собі?”, колективні завдання: зробити “ланцюжки вмінь”, психогімнастику, проводити ігри  „відповідь на вушко” тощо. Також використовувати у роботі зі старшими дошкільниками комплекс психогігієнічних ігор, вправ, наприклад, „Назви своє ім’я” (вчити представляти себе колективу, називати своє ім’я), „Лагідні слова” (виховувати доброзичливе ставлення до людей), „Як пройшов сьогодні день?” (формувати вміння аналізувати події, робити висновки).
   Для формування компетентності дітей у сфері соціального здоров’я необхідно пояснювати їм, що дотримуючись здорового способу життя, вони зможуть краще пристосуватися до умов навколишньої дійсності, легше навчатимуться у школі, сприймати нову інформацію, радіти спілкуванню з однолітками і дорослими. Вихователь має надавати дошкільникам можливість за власним бажанням повторювати, моделювати, аналізувати з товаришами ситуації, які сприяють формуванню соціального здоров’я. Бажано розробити ситуації за темами: „Етикет у житті людини”, „Я, сім’я і всі люди” „Я і мої друзі” тощо.
   Постійно акцентувати увагу дошкільників на культурі споживання їжі. Давати їм поняття про доцільність дотримання режиму харчування. Пояснювати дітям значення окремих продуктів для зміцнення і збереження власного здоров’я. У старших дошкільників доцільно формувати елементарне уявлення про функціонування системи травлення. Необхідно навчати дітей правилам безпеки життєдіяльності, закріплюючи їхні знання у процесі моделювання життєвих ситуацій здоров’язберігаючого змісту. Постійно здійснювати медико-педагогічний контроль за станом фізичного здоров’я вихованців. Повідомляти батьків про результати обстеження дітей.

 

   Кожні два тижні доцільно оновлювати комплекс вправ із коригувальної гімнастики та проводити її з дітьми з метою формування правильної постави, зміцнення стоп, м’язів тіла. Постійно спонукати дошкільників контролювати поставу в однолітків та рідних, пояснювати вплив постави на стан внутрішніх органів людини. У процесі спілкування доводити вихованцям доречність щоденного виконання фізичних вправ і дотримання рухового режиму, розкривати їх роль у розвитку організму дитини. Підтримувати бажання дошкільників організовувати рухливі ігри, придумувати власні загальнорозвивальні вправи. Спонукати слабоактивних дітей включатися в ігри, розваги.

   Старших дошкільників слід привчати до самостійного виконання загартувальних процедур (миття рук до ліктів, обтирання тіла вологою рукавичкою, ходіння босоніж тощо), пропонувати виконувати їх з членами родини. Під час щоденних прогулянок акцентувати увагу дітей на властивостях сонця, повітря і води, які сприяють підтримці здоров’я. Спонукати вихованців робити висновки щодо власних відчуттів після переходу з приміщення на подвір’я.
 

  Для формування компетентності дітей у сфері фізичного здоров’я необхідно щоденно планувати і проводити освітню роботу, використовуючи дидактичні ігри, посібники, художні та фольклорні твори, ілюстрації. Створювати умови для самостійного визначення дітьми функцій органів тіла, а саме: проводити досліди, експерименти, пропонувати для виконання проблемні завдання відповідно до теми, що вивчається. Під час виконання вихованцями гігієнічних і загартувальних процедур, у ході сюжетно-рольових ігор „Сім’я”, „Дитячий садок”, „Лікарня”, „Перукарня” закріплювати назви органів тіла і правила догляду за ними. Необхідно спонукати дітей встановлювати зв’язок між станом окремих органів тіла і загальним самопочуттям, робити висновки щодо доцільності дотримання здоров’язберігаючого стилю поведінки.